Zespół

DZIAŁ PRAWNY

Piotr Dudziński

Wspólnik zarządzający, adwokat.

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Posiada szeroką praktykę w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorca, założyciel kilku prężnie działających spółek, łączący wiedzę prawniczą z doświadczeniem zdobytym w prowadzeniu własnego biznesu. Doceniany przez Klientów za nieszablonowe podejście do rozwiązywanych problemów oraz skuteczność na sali sądowej. Biegle włada językiem angielskim.

Ewelina Dudzińska

Wspólnik zarządzający, radca prawny.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego będącej wspólnym projektem WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego i Chicago – Kent College of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z największymi wrocławskimi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w sporach cywilnych i administracyjnych. Jest członkiem zarządu kilku spółek kapitałowych, a zdobyte doświadczenie i praktyczną wiedzę wykorzystuje prowadząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Dział KADR i PŁAC

Robert Kamiński

Kierownik zespołu, Specjalista HR i rachunkowości, informatyk, ekonomista.

Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku Administrowanie Sieciami Komputerowymi na Politechnice Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie obsługi firm w zakresie HR oraz IT uzyskane podczas współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż.

Katarzyna Wojcieszak

HR & Payroll Specialist.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzania i Rachunkowości organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzania, Informatyki i Finansów – Kadry i Płace prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Marta Piekarczyk

HR & Payroll Specialist.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną pracy (BHP) w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku Mediacje I Negocjacje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła kurs płacowo- kadrowy organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Katarzyna Dudziak- Nowak

HR & Payroll Specialist.

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, na kierunku
Finanse i Rachunkowość. Ukończyła również studia podyplomowe na
kierunku Kadry i Płace w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

DZIAŁ LEGALIZACJI PRACY I POBYTU

Aleksander Rajchel​

Kierownik zespołu.

Absolwent ekonomii Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu w Drohobyczu na Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa imigracyjnego i relokacji pracowników. Specjalizuje się w przedmiocie legalizacji i zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP. Przez wiele lat był aktywnym działaczem w organizacjach polonijnych na Ukrainie. Biegle włada językiem ukraińskim i rosyjskim.

Viktoriia Shcherban

Referent ds. zatrudniania cudzoziemców.

Absolwentka Wydziału Ekonomii Przedsiębiorstw Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej na Ukrainie. Specjalizuje się w przedmiocie legalizacji i zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku referenta ds. zatrudniania cudzoziemców. Doceniana przez współpracowników za wnikliwość i dokładność. Biegle włada językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Dział AUDYTU

Magdalena Braszko

Kierownik zespołu, prawnik.

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada Certyfikat Prawa Niemieckiego zdobyty podczas uczestnictwa w Szkole Prawa Niemieckiego organizowanej przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Absolwentka podyplomowych studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i organizacji przedsiębiorstw w szczególności działów Audytu i Finansów. Biegle włada językiem niemieckim.

Karolina Rozmusz ​

Administrator, pracownik biurowy działu Audytu. ​

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Monika Obrzezgiewicz​

Kierownik biura.

Sprawny organizator pracy biura, efektywnie i z zaangażowaniem wspiera pracę zespołu. ​Doświadczona w pracy w strukturach międzynarodowych korporacji. Biegle włada językiem angielskim.

Mateusz Braszko

Administrator

Student psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, biegle włada
językiem angielskim.